kth_logo.gif

Artikel

Fibre orientation control related to papermaking

Författare: Carlsson, A., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ASME Joint U.S. - European Fluids Engineering Summer Meeting, Miami, FL
Volym:   
År: 2006

Abstract