kth_logo.gif

Artikel

A wind-tunnel study of the wake development behind wind turbines over sinusoidal hills

Författare: Hyvärinen, A., Lacagnina, G.L., Segalini, A. S.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Wind Energy
Volym:   
År: 2018

Abstract