kth_logo.gif

Artikel

Numerical simulations of turbulent spots in plane Poiseuille and boundary layer flows.

Författare: Henningson, D.S.H., Spalart, P., Kim, J.W.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 30   2914-2917
År: 1987

Abstract