kth_logo.gif

Artikel

On stability of streamwise streaks and transition thresholds in plane channel flows.

Författare: Reddy, S., Schmid, P.J., Baggett, J.S., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 365   269-303
År: 1998

Abstract