kth_logo.gif

Artikel

Control of pressure distribution in shock generators with elliptic cross-sections

Författare: Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Shock waves
Volym: 2   147-156
År: 1991

Abstract