kth_logo.gif

Article

Pendeln och Hyperion. Astronomisk tidsktift.

Authors: Söderholm,  L. H. S.
Document Type: Article
Pubstate: Published
Journal: Astronomisk tidskrift
Volume: 28   7-11
Year: 1995

Abstract

Den kaotiska rörelsen hos en av Saturnus månar kan förklaras med klassisk mekanik.