kth_logo.gif

Artikel

Optimal suction design for HLFC applications

Författare: Pralits, J. O., Hanifi, A.
Dokumenttyp: Rapport
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ALTTA Technical Report 57
Volym:   
År: 2002

Abstract