kth_logo.gif

Artikel

Non-unique response of Mooney-Rivlin model in bi-axial membrane stress

Författare: Eriksson,  , Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Computers and structures
Volym: 144   12-22
År: 2014

Abstract