kth_logo.gif

Artikel

Radiative effects on air flow with displacement ventilation: An experimental investigation.

Författare: Li, Y., Sandberg, M., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Energy and buildings
Volym: 19   263-274
År: 1993

Abstract