kth_logo.gif

Artikel

Wall accumulation and spatial localization in particle-laden wall flows

Författare: Sardina, G.S., Schlatter, P., Brandt, L.B., Picano, F., Casciola, C. M.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechanics
Volym: 699  
År: 2012

Abstract