kth_logo.gif

Artikel

Entropy generation in a boundary layer transitioning under the influence of freestream turbulence

Författare: Walsh, E J, Mc Eligot, D M, Brandt, L.B., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluids Eng.
Volym: 133   061203
År: 2011

Abstract