kth_logo.gif

Artikel

Self-organization of fibers in a suspension between two counter-rotating discs

Författare: Ahlberg, C.A., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: In proceedings of: "FEDSM2009, ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting", August 2009, Vail, CO
Volym:   
År: 2009

Abstract