kth_logo.gif

Artikel

Turbulent spots in plane Poiseuille flow - flow visualization.

Författare: Alavyoon, F., Henningson, D.S.H., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 29   1328-1331
År: 1986

Abstract