kth_logo.gif

Artikel

Measurement of wall-shear stress

Författare: Vinuesa, R., Örlü, R.
Dokumenttyp: Bok
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: In: Experimental Aerodynamics (Editors: Discetti, S. and Ianiro, A.). CRC Press Taylor & Francis Group
Volym:   
År: 2017

Abstract