kth_logo.gif

Artikel

The upstream flow of a wind turbine: blockage effect

Författare: Medici, D., Ivanell, S.I., Dahlberg, J.Å., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Wind Energy
Volym:   
År: 2011

Abstract