kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulatin of separating turbulent boundary layers

Författare: Skote, M., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 471   107-136
År: 2002

Abstract