kth_logo.gif

Artikel

LES of subharmonic transition in a supersonic boundary layer

Författare: Stolz, S., Schlatter, P., Kleiser, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: AIAA Journal
Volym: 45   1019-1027
År: 2007

Abstract