kth_logo.gif

Artikel

Flow in a Centrifugal spectrometer.

Författare: Dahlkild, A. A., Amberg, G.A., Greenspan, H.P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 238   221-250
År: 1992

Abstract