kth_logo.gif

Artikel

Computational Structures Technology

Författare: Suleman, A, Eriksson,  , Topping, B.H.V., Mota-Soares, CA
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Computers & Structures
Volym: 85   1281-1283
År: 2007

Abstract

Editorial