kth_logo.gif

Artikel

Universal limit mapping in grazing bifurcations

Författare: Nordmark, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Rev. E.
Volym: 55   266-270
År: 1997

Abstract