kth_logo.gif

Artikel

The wall effect on the orientation of fibres in a shear flow

Författare: Carlsson, A., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Annual transactions of the nordic rheology society
Volym: 14   83-90
År: 2006

Abstract