kth_logo.gif

Artikel

The wave structure of turbulent spots in plane Poiseuille flow.

Författare: Henningson, D.S.H., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 178   405-421
År: 1987

Abstract