kth_logo.gif

Artikel

Flow-induced platelet activation in components of the extracorporeal membrane oxygenation circuit

Författare: Fuchs, G, Berg, N.B., Broman, LM, Prahl Wittberg, L.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Scientific Report
Volym: 8  
År: 2018

Abstract