kth_logo.gif

Artikel

Adjoint PSE and boundary layer equations for HLFC

Författare: Airiau, C., Pralits, J. O., Bottaro, A., Hanifi, A.
Dokumenttyp: Rapport
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: ALTTA Technical Report 10
Volym:   
År: 2001

Abstract