kth_logo.gif

Artikel

A literature survey on turbulence models for incompressible flows

Författare: Hallbäck, M., Johansson, A.V.J., Hirsch, C., Rizzi, A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Navier-Stokes algorithms and software for computational fluid dynamics
Volym:   
År: 1989

Abstract