kth_logo.gif

Artikel

On the stability of von Kármán rotating-disk boundary layers with radial anisotropic surface roughness

Författare: Garrett, S.J., Cooper, , Harris, , Ozkan, , Segalini, A. S., Thomas, J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 28   014104
År: 2016

Abstract