kth_logo.gif

Artikel

Global linear stability of a plane liquid jet

Författare: Tammisola, O., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 5th International Conference on Flow Dynamics, Sendai, Japan
Volym:   
År: 2008

Abstract