kth_logo.gif

Artikel

Systematic errors of skin-friction measurements by oil-film interferometry

Författare: Segalini, A. S., Ruedi, J. D., Monkewitz , P. A.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 773   298-326
År: 2015

Abstract