kth_logo.gif

Artikel

Mass transport in a weakly stratified cell.

Författare: Wallgren, C.F., Bark, F.H., Eriksson, R., Simonsson, D.S., Persson, J., Karlsson, R.I.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Information missing
Volym:   
År: 1996

Abstract