kth_logo.gif

Artikel

Muscular force production after concentric contraction

Författare: Kosterina, N.K., Westerblad, H, Lännergren, J, Eriksson, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Biomechanics
Volym: 41   2422-2429
År: 2008

Abstract