kth_logo.gif

Artikel

The interaction of spherical particels.

Författare: Olsson, P.J., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc, of ECCOMAS.
Volym:   
År: 1998

Abstract