kth_logo.gif

Artikel

Instabillities in rotating channel flow.

Författare: Singer, L., Henningson, D.S.H., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Instability and Transition (Eds. Hussaini, M.Y., Voigt, R.G.), Springer
Volym: II   313-329
År: 1990

Abstract