kth_logo.gif

Artikel

Feedback control of instabilities in the 2D Blasius boundary layer: the role of sensors and actuators

Författare: Belson, B.B., Semeraro, O., Rowley, W, Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of Fluids
Volym: 25   054106
År: 2013

Abstract