kth_logo.gif

Artikel

On two-dimensional laminar flows of a particulate suspension

Författare: Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Multiphase Flow
Volym: 11   675-698
År: 1985

Abstract