kth_logo.gif

Artikel

Effect of adverse pressure gradients on turbulent wing boundary layers

Författare: Tanarro, A., Vinuesa, R., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechancis
Volym: 883   A8
År: 2020

Abstract