kth_logo.gif

Artikel

Self-sustained global oscillations in a jet in crossflow

Författare: Schlatter, P., Bagheri, S., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Theoret. Comput. Fluid dynamics
Volym: 25   129-146
År: 2011

Abstract