kth_logo.gif

Artikel

Temperature distribution and heat transfer in a particle-fluid flow past a heated horizontal plate

Författare: Apazidis, N.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Int. J. Multiphase Flow
Volym: 16   495-513
År: 1990

Abstract