kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulation of an isothermal reacting turbulent wall-jet

Författare: Pouransari, Z., Brethouwer, G.B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 23   085104
År: 2011

Abstract