kth_logo.gif

Artikel

Experiments on control of streamwise streaks

Författare: Lundell, F., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: European Journal of Mechanics B/Fluids
Volym: 22   279-290
År: 2003

Abstract