kth_logo.gif

Artikel

Comment on "Reinterpreting aircraft measurements in anisotropic scaling turbulence" by Lovejoy et al. (2009)

Författare: Lindborg, E.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Atmos. Chem. Phys.
Volym: 10   1401-1402
År: 2010

Abstract