kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulations of stratified open-channel flows

Författare: Deusebio, E., Schlatter, P., Brethouwer, G.B., Lindborg, E.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Phys.: Conf. Ser.
Volym: 318   022009
År: 2011

Abstract