kth_logo.gif

Artikel

Surface tension-induced global instability of planar jets and wakes

Författare: Tammisola, O., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Fluid Mechanics
Volym: 713   632-658
År: 2012

Abstract