kth_logo.gif

Artikel

Explicit algebraic modeling of passive scalar flux

Författare: Wikström, P.M, Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Advances in Turbulence VII. Proc. The Seventh European Turbulence Conference, Saint-Jean Cap Ferrat, July 1998, Kluwer
Volym:    281-284
År: 1998

Abstract