kth_logo.gif

Artikel

A description of turbulence intensity profiles for boundary layers with adverse pressure gradient

Författare: Drozdz, , Elsner, W., Niegodajew, P., Vinuesa, R., Örlü, R., Schlatter, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: European Journal of Mechanics - B/Fluids
Volym: 84   470-477
År: 2020

Abstract