kth_logo.gif

Artikel

A codimension-two scenario of sliding solutions in grazing-sliding bifurcations

Författare: Nordmark, A., Kowalczyk, P.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Nonlinearity
Volym: 19(1)   1-26
År: 2006

Abstract