kth_logo.gif

Artikel

Large Eddy Simulation of an unsteady lifted flame

Författare: Duwig, C., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift:
Volym: TSFP-5  
År: 2007

Abstract