kth_logo.gif

Artikel

Optimal Disturbances and Receptivity in Three-Dimensional Boundary Layers

Författare: Tempelmann, D., Hanifi, A., Henningson, D.S.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proceedings V European Conference on Computational Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010
Volym:   
År: 2010

Abstract