kth_logo.gif

Artikel

Reliability of a new instrument to test isometric plantarflexor strength

Författare: Örtqvist, M., Gutierrez-Farewik, E.M., Farewik, M, Jansson, J, Bartonek, Å., Broström, E.W.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Archives of Physical Medicine & Rehabilitation
Volym: 88   1164-70
År: 2007

Abstract