kth_logo.gif

Artikel

Fibre orientation control related to papermaking

Författare: Carlsson, A., Lundell, F., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Accepterad
Tidskrift: J. Fluids Eng.
Volym:   
År: 2006

Abstract