kth_logo.gif

Artikel

Numerical simulation of flows around flame holders.

Författare: Bai, X.S., Fuchs, L.F.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: AIAA-92-0557.
Volym:   
År: 1992

Abstract